niedziela, 15 lutego 2009

Skupienie dla animatorów. Cyryl i Metody

Skupienie dla animatorów.
Mówiąc o świętych patronach Europy ważne było dla mnie ich świadectwo życia nie tylko, to co zrobili, ale będąc Apostołami Słowian pozostawali w komunii z Papieżem i w tej wielkiej tradycji Kościoła wschodu.
Mieli to wielkie zaplecze które potrzebuje misjonarz w życiu mniszym którym żyje i wraca do wspólnoty. Dając świadectwo i doświadczając modlitwy.
SŻ - MOCĄ JEGO KRWI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Błogosławiona Krew Jezusowa!
-dziękuję za komentarz