wtorek, 19 czerwca 2012

spotkanie młodychSerdecznie zapra­szamy na IV Kasperiańskie Dni Młodych, które odbędą się 24–26 sierp­nia 2012 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych duchem, któ­rzy pra­gną odna­leźć lub umoc­nić swoją wiarę.
Tegoroczne Dni będą prze­bie­gać pod hasłem: „Wolność mamy we Krwi”.