czwartek, 29 kwietnia 2010

Katarzyna sieneńska


W. Otwórz mi, siostro moja, † prawdziwa uczestniczko mojego królestwa; / przyjaciółko moja, która poznałaś niezgłębione tajemnice mojej prawdy: * Darem Ducha mojego ubogacona, wylaniem Krwi mojej od wszelkiej zmazy oczyszczona. / Alleluja.

K. Wyjdź ze spokoju kontemplacji i dawaj niezłomne świadectwo mojej prawdzie. W. Darem Ducha mojego ubogacona, wylaniem Krwi mojej od wszelkiej zmazy oczyszczona. / Alleluja.