niedziela, 23 października 2011

XXX Niedziela Zwykła

Wj 22, 20-26
Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty...
- rozwój moralności człowieka - też przestroga by nie popaść w pogańskie życia, gdy nie liczę się z Bogiem, człowiek staje się coraz mniej ważny. Brak im najwyższego autorytetu./wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść -św. Paweł/
- oj jeszcze się zdziwią gdy przyjdzie im zapłacić za swoje grzechy, co zrobili w życiu.
Sąd ostateczny, uczta - brak stroju weselnego, co przynoszę na ucztę

1 Tes 1,5c-10
...nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. - odejście od bożków - wybór Jezusa Jedynego Odkupiciela z moich grzechów

Ps 18(17), 2-3a. 36c-4. 47 i 51ab
Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja Miłość do Boga

Mt 22,34-40
...Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
bez miłości nie da się żyć
Badania w PL - kobiety żyją statystycznie dłużej o kilka lat(poprawa medycyny itp) - żona uczy męża miłości, potrafi też przeżyć jako wdowa
- mężczyzna, rzeczy go otaczają i nie zaspokoją jego pragnień
- w raju Bóg ukazał mężczyźnie kobietę, która ukazała mu sens życia poza rzeczami i zwierzętami
- Lis powiedział do Małego ksiecia - jesteś odpowiedzialny za to co oswoiłeś - Antoine de Saint-Exupéry
Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie.
- on miał różę, która go potrzebowała Miłość jest czymś więcej niż uczuciem, odpowiedzialnością za innych. Postawą, która sprawia, że inni są ze mną szczęśliwi. Miłość dla kogoś samego.

Bóg potrzebuje nas - ukochał nas, żyjemy Jego miłością.
Kochając Boga, mamy uczynić Królestwo Boże pośród nas.

św.Augustyn podsumował przesłanie z dzisiejszej Ewangeli Miłuj Boga i czyń, co chcesz

wtorek, 11 października 2011