niedziela, 25 września 2011

Inkorporacja Definitywna br. Krzysztofa CPPS

Homilia
1Sm 3, 1-10

Samuelu!

-oto jestem

-Mów , bo sługa Twój słucha


powołanie

świątynia

modlitwa w której Pan przemawia


Ps 63 Będę Cię wielbił przez całe życie, 

-do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera


1Kor 1, 22-31

Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,

my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego


chrześcijańska doga

spojrzenie na krzyż i Tego który na nim jest by z Nim iść nieustannie w życie

-stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością,

uświęceniem i odkupieniem


Mt 19, 16-26

Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.

Potem przyjdź i chodź za Mną


Papież w Niemczech mówił, że kraj nie cierpi na kryzys materialny, bo jest dobrobyt,

lecz cierpi na kryzys wiary, Boga.


Świadectwo młodego małżeństwa, studentów 25 lat, 4 lata małżeństwa, dwójka dzieci.

Poznali siebie przez internet przygotowując się do matury/ na drodze zawodowej z Siedlec i Poznania.

Po co, czekać dłużej? Oparli na sobie przyszłość, by osiągnąć najważniejszy cel niebo.

Wg Bożych przykazań ułożyli relacje. Wszystko udaje im się połączyć, studia, pracę, dom, dzieci czas dla siebie.


Bracie Krzysiu, dajesz ty teraz świadectwo, wobec nas, Rodziny, Zgromadzenia, Parafii.

Pielęgnuj, to co wybierasz na resztę życia i my będziemy Tobie w tym pomagać.

Inkorporacja Definitywna br. Krzysia

piątek, 23 września 2011

Dzień trzeci

Łk zaprzeć się siebie
LG kapłan NT nie składa ofiar zewnętrznych. Najpierw musi złożyć siebie w ofierze.

Dać siebie:
-wola, owce idą za pasterzem, bo wiedzą, że otrzymają potrzebny pokarm.
Pokarmem jest Słowo Boże,
Eucharystia,
Wola Ojca/moim pokarmem
Akt woli przy Chrzcie, ślubach, święceniach,
Czy Jezus jest Panem, na tronie mojego życia.
Koronacja przy męce i ukrzyżowaniu Pana.
Barabasz, syn ojca, parodia Jezusa. Żeby tylko wypłynąć.
Jakie jest królestwo Jezusa?
Tak łatwo wybierać szybkie sukcesy Barabasza.
Śluby św. Faustyny, piękny dzień na zewnątrz. Wieczorem gdy poszła do kaplicy zobaczyła Go ukrzyżowanego, niepodobnego do człowieka. Czy takiego mnie chcesz, takiego wybierasz?
Bogaty Młodzieniec, stań się darem.
-być posłusznym, świat mówi jak, wychodzi tu nasze my. A gdzie Duch Święty i Jego prowadzenie?
Naśladowanie mistycznego ciała Chrystusa.
-dar swojej świeckości
Jezus nie umiera jako kapłan ale jako świecki.
Strój duchowny, kiedy go zdejmujecie, to tak jak byście usuwali przydrożny krzyż/Wyszyński.
Być darem że swojej świeckości.
Medytacja Mt 18
Jestem częścią, społeczeństwa, Kościoła, Zgromadzenia, wspólnoty. To co czynię, jakie jest moje podejście ma znaczenie dla innych i na tyle wypełnię Ewangelię na ile będę we właściwych relacjach.

Homilia
Czynna miłość,
W pomocy innym ludziom jest efekt pomylonej miłości, która diabeł wcisnął ludziom. Podróby miłości.
Znaki Bożej Miłości.
W religiach wszędzie pojawia się problem grzeszności i coś z nią trzeba zrobić. W chrześcijaństwie, to Bóg uczynił za nas i my żyjemy tego owocami. Biorąc nieustannie miłość od Boga i czując się kochanym mamy co dawać innym. Im więcej będziemy brać, tym więcej będziemy mieli co dawać.
Bóg daje doznania i pociechy na modlitwie. Ale miłość to nie tylko doznania. Miłość to zadanie.
Jak powiedziałem amen, to idę.
STOPNIE MIŁOŚCI
-warunkowa/jeżeli
-miłość i kropka/amen, tutaj zaczyna się miłość
-pomimo wszystko/MIŁOSIERDZIE tego uczy Jezus
Kocha się pomimo tego że jest się zranionym.
-wyraża się w czynach.
Każdy życiorys świętych ma konkretne czyny miłości.wiadomość z komórki

czwartek, 22 września 2011

Dzień drugi

Łk Modlitwa w Ogrójcu
LG 10
Jezus rodzi się w Betlejem,
Wszystkie co czyni Jezus dzieje się na zapleczu świata.
Podobnie co czynią sportowcy i świeci, którzy wszystko czynią na zapleczu. Dochodzą do "sukcesów" ciężką pracą, modlitwą.
Czego mi bardziej brakuje?
Jakie jest moje zaplecze?
Modlitwa jako zaplecze duchowe
Syn Boży daje nam świadectwo modlitwy, to jest wystarczająca zachęta w czym mamy Jego naśladować.
Panie naucz nas jak się modlić.

Modlitwa uprzedzająca
Większość takich była modlitw Jezusa: powołanie apostołów, działanie, męka.

Modlitwa przemieniajaca
Taborb i nie tylko gdy Jezus odchodzi przemieniony.
Walka o miejsce i czas.
Pierwszeństwo modlitwy.
Ks. Orzech - dar się muezin o 3 rano wolał w ziemi świętej : obudzcie się ludzie, bo modlitwa jest ważniejsza niż sen.
Pokusa robienia czegoś zamiast.
JP2 starał się modlić za wszyskich z którymi się spotykał, nawet gdy czekał tłum on modlił się za każdego.
Na modlitwie ma umrzeć stary adam a narodzić się Nowy, Chrystus - modlitwa agoni Pawła.
Ks. Franciszek Blachnicki zapisał w dzienniczku gdy był aresztowany: był klebkiem negatywnych emocji wobec tych którzy go aresztowali i otworzył Ewangelię o modlitwie za nieprzyjaciół.

Formy modlitwy
Modlitwa osobista, "moja" poza strukturami.
Adoracja Najświętszego Sakramentu - takim się stajesz na co się patrzysz.
Medytacja Słowa Bożego.
W mówieniu staje się autentyzm, tego co jest przepracowane.

Mamy się modlić, bo Bóg się modlił.
Zanim wyjdziesz głosić...
Jak faraon by Izraelici nie mieli czasu na modlitwę.

Medytacja J 13, 1-20 obmycie nóg
Dopuścić Boga do najtrudniejszych miejsc
Co ją innym mogę obmyć, przebaczyć, uzdrowić

Homilia
Postawa dziękczynienia
Ubóstwo środków - teoria komunikacji, dłużej ale trwale.

Popołudnie

Mt wy jesteście solą ziemi i światłem świata.

Kontynuacja LG kapłaństwo
Porządek środków które Bóg używa, by z nas uczynić narzędzie i znak dla świata.

ZNAK
5 świadectwo życia.
B16 musicie być świętymi, do młodych.
Sobór, kapłani świadectwo,
Świętość
Życie.

Ex ksiądz - wybrałem kapłańskie życie, obowiązki a nie naśladowanie Jezusa i nie mogłem już dużej wytrzymać.

Konieczne jest tutaj wołanie Ducha Świętego, by wypalił te ludzkie pragnienia.
Styl życia, jest świadectwem.
Człowiek może dążyć do doskonałości, ale jej nie osiągnie, nie ma tutaj miejsca na słabość. Właściwym jest "zaprogramowanie się na świętość. Tak jak Paweł miał najpierw na celu doskonałość lecz doświadczał swej grzesznosci. Autorem świętości we mnie jest Bóg.

Wskazania do świętości:
Mt 18 mowa Jezusa o relacjach uczniów.
-stać się jak dziecko
-unikać okazji do grzechu, aby nie gorszyć innych. Ściągać w dół
-nie gardzić żadnym z tych małych
-upomnienie braterskie/nikt się nie znalazł, by coś zrobić, a wszyscy wiedzieli
-obowiązek nieustannego przebaczania

wiadomość z komórki

środa, 21 września 2011

Dzień drugi

J - Aby byli jedno.

Przestrzenie życia kapłańskiego.

Eucharystia,
Troska o ciało Pana,
Dar z własnego ciała.

Komunia
Doprowadzić ludzi do komunii, by stawali się krewnymi Boga.

Głównym tematem dramatycznej modlitwy Jezusa jest JEDNOŚĆ.
Nie tylko wymiar praktyczny
Robota idzie do przodu
PRAWDA O NAŚLADOWANIA BOGA, byśmy byli autentyczne,
Obraz Boga który jest jednością.
Bóg miłości, wykazujemy Jego miłość.
To co pociągało do nauki Dz - wszystko mieli wspólne.
Już na początku były spory aż do dzisiaj by była jedność.
Owocem tych sporów jest Hymn o Miłości, co to są charyzmaty i ciało...
Działanie diabelskie, by nas kompletnie poróżnić.
Św. Augustyn, trochę jesteśmy na to skazani na to opróżnienie by była autentyczność w tym ścieraniu w dążeniu do zbawienia.
Starło się w jedność.
Pycha jest podstawą, która niszczy.
Kartuzi, wielka cisza
Wywiad staruszek - najtrudniej zapomnieć o sobie. Lekki obowiązek, zostać przeorem.
Pycha - miłość odkleiła się od rozumu.
Jest jak wirus który ciągle się mutuje.
ZAZDROŚĆ
Już w raju.
Smutek z powodu grzechu
Smutek z powodu czyjegoś sukcesu
Zazwyczaj to na smutku się nie kończy, bo pojawia się krytyka by pomniejszać czyjeś dobro.

INDYWIDUALIZM
Jak autyzm w którym odcina się człowiek od innych.
Myśleć myśleniem wspólnym.
Teraz wśród młodych ludzi jest moja ją. Jeśli dobro innych mieści się w tym to ok, a jeśli nie to świat, Kościół musi się nagiąć do mnie.

Jakie środki

Nie budowanie wspólnoty najpierw o ludzkie relacje.
Poczucie każdego z nas że jest sługą komunii.
Jak Jezus który służył komunii.

Brat Roger nie chciał by go nazywali jakimś przełożonym ale sługą komunii.
Jezus daje nam swoją krew by pojednać.
Mojżesz krew baranka.

Przegrywamy gdy nie jesteśmy jednością.

NABOŻEŃSTWO POKUTNE
Kapłan przyjmujący Sakrament

Dz św. Faustyny - często się spowiadała. Pytała Jezusa czy to nie za często się spowiada - PRZYCHODŹ DO MNIE, BO MAM UPODOBANIE W PRZEBACZANIU.
By grzech razem z Nim umarł na krzyżu. To jest Jego misją.
Grzech nas czyni niezdolnymi do komunii.
Systematyczna spowiedź.
Kierownictwo duchowe.
Choroby sumienia, że już czegoś nie nazywamy grzechem. Połykamy wielbłąda...
Żal za grzechy.
Co zrobisz, z czego się poprawisz.
Jak zadość uczynić?
Duch święty i my postanowiliśmy - jak w Dz.

wiadomość z komórki

wtorek, 20 września 2011

Rekolekcje Inkorporowanych Definitywnie CPPS

Być dobrym pasterzem.
Zanim oceniam innych wziąć się za siebie.
Prymas Tysiąclecia, czego nam jako kapłanom brakuje by lepiej było w świecie.
Co ją mogę poprawić u siebie?

Dostojewski, bracia Karamazow
ON przychodzi i w ludziach jest pokój serca, światłość, uzdrowienie.
Akwizytor bierze na stronę Jezusa, teraz jesteś już nam potrzebny, teraz to możesz tylko nam przeszkadzać.
Czy ja sobie na swój sposób nie zagospodarowane Ewangelii?

Czy to co robię nie jest tak po swojemu?
Czy to wszystko co moje potrafię podporządkować Jemu?
By było wg Niego.

Chrystus jest Pasterzem i Barankiem,
Te cechy powinny być nieustannie we mnie.
Integralność postawy, nie przyzwyczajać się do postawy pasterza, być barankiem wobec Jezusa.
Czego mi brakuje?
Wobec Jezusa-fajnie że przyszedłeś.

Ważność Jezusa w moim kapłańskim życiu?

Kryzys we Francji, ja cenię kapłaństwo, bo byłem ceniony przez ludzi.
Czy najważniejsze w moim powołaniu jest to że jestem dla Chrystusa.
B16 do powołanych w Madrycie - nie wybierać kontekstów.

Umiem obfitować i cierpieć niedostatek -Paweł.

Rekolekcje mogą być próbą ważności Jezusa.
Umieć rozumieć ważność powołania życia konsekrowanego, bycia kapłanem.
JP2 ważność kapłaństwa, a wszystko inne jest następstwem tego.
Jan Vianey aniołowie... Nic wobec kapłaństwa które daje Jezusa, daje rozgrzeszenie.

V2 jak rozróżnić kapłaństwo służebne od powszechnego?
Jesteśmy narzędziami dla Pana Boga.
Czy ja się czuję coraz lepszym narzędziem?

WSD Czwa rzeźba kleryka z diabłem na plecach, czepia się, bo jesteśmy ważni.

Jan Vianey, grape tak nazywał diabła który próbował jak motyka z zębami oderwać nas od Jezusa.

Prowadzi ks. Andrzej P.

niedziela, 11 września 2011

XXIV niedziela zwykla

Ostatnio w niedzielę Pan mówił o upominaniu.
Dziś jest kolejny krok, Boże Słowo wzywa nas do przebaczenia.
Ja doświadczam Bożego Miłosierdzia,
a kto czeka na moje przebaczenie?
:-S

czwartek, 8 września 2011

Urodziny Maryi


Wcielenie Słowa, Maryja staje się przybytkiem Boga na ziemi

Ofiaruje Jezusowi życie, krew, czas, siebie

Wychowuje, wspiera, cierpi (Siedem boleści Matki Bożej)
1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)

Bliskość Maryi i Kościoła, Matka Bolesna, Niewiasta Nowego Przymierza otrzymuje w Janie, ap. nowe dzieci

Kasper i Maryja,
kwiaty fizyczne i duchowe

W dzień Niepokalanego Poczęcia NMP powstaje Bractwo Przenajdroższej Krwi
Albertini, relikwie, działalność charytatywna, kult

W dzień Wniebowziecia NMP powstaje Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa,
które otrzymuje za opiekunkę NMP Wspomożycielkę Wiernych w święto której gromadzimy się w Częstochowie jako duchowa rodzina Krwi Chrystusa pod szczególną opieką Matki.

Jaki mam prezent urodzinowy dla Maryi,
kwiaty, a może coś innego?