piątek, 23 września 2011

Dzień trzeci

Łk zaprzeć się siebie
LG kapłan NT nie składa ofiar zewnętrznych. Najpierw musi złożyć siebie w ofierze.

Dać siebie:
-wola, owce idą za pasterzem, bo wiedzą, że otrzymają potrzebny pokarm.
Pokarmem jest Słowo Boże,
Eucharystia,
Wola Ojca/moim pokarmem
Akt woli przy Chrzcie, ślubach, święceniach,
Czy Jezus jest Panem, na tronie mojego życia.
Koronacja przy męce i ukrzyżowaniu Pana.
Barabasz, syn ojca, parodia Jezusa. Żeby tylko wypłynąć.
Jakie jest królestwo Jezusa?
Tak łatwo wybierać szybkie sukcesy Barabasza.
Śluby św. Faustyny, piękny dzień na zewnątrz. Wieczorem gdy poszła do kaplicy zobaczyła Go ukrzyżowanego, niepodobnego do człowieka. Czy takiego mnie chcesz, takiego wybierasz?
Bogaty Młodzieniec, stań się darem.
-być posłusznym, świat mówi jak, wychodzi tu nasze my. A gdzie Duch Święty i Jego prowadzenie?
Naśladowanie mistycznego ciała Chrystusa.
-dar swojej świeckości
Jezus nie umiera jako kapłan ale jako świecki.
Strój duchowny, kiedy go zdejmujecie, to tak jak byście usuwali przydrożny krzyż/Wyszyński.
Być darem że swojej świeckości.
Medytacja Mt 18
Jestem częścią, społeczeństwa, Kościoła, Zgromadzenia, wspólnoty. To co czynię, jakie jest moje podejście ma znaczenie dla innych i na tyle wypełnię Ewangelię na ile będę we właściwych relacjach.

Homilia
Czynna miłość,
W pomocy innym ludziom jest efekt pomylonej miłości, która diabeł wcisnął ludziom. Podróby miłości.
Znaki Bożej Miłości.
W religiach wszędzie pojawia się problem grzeszności i coś z nią trzeba zrobić. W chrześcijaństwie, to Bóg uczynił za nas i my żyjemy tego owocami. Biorąc nieustannie miłość od Boga i czując się kochanym mamy co dawać innym. Im więcej będziemy brać, tym więcej będziemy mieli co dawać.
Bóg daje doznania i pociechy na modlitwie. Ale miłość to nie tylko doznania. Miłość to zadanie.
Jak powiedziałem amen, to idę.
STOPNIE MIŁOŚCI
-warunkowa/jeżeli
-miłość i kropka/amen, tutaj zaczyna się miłość
-pomimo wszystko/MIŁOSIERDZIE tego uczy Jezus
Kocha się pomimo tego że jest się zranionym.
-wyraża się w czynach.
Każdy życiorys świętych ma konkretne czyny miłości.wiadomość z komórki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Błogosławiona Krew Jezusowa!
-dziękuję za komentarz