środa, 21 września 2011

Dzień drugi

J - Aby byli jedno.

Przestrzenie życia kapłańskiego.

Eucharystia,
Troska o ciało Pana,
Dar z własnego ciała.

Komunia
Doprowadzić ludzi do komunii, by stawali się krewnymi Boga.

Głównym tematem dramatycznej modlitwy Jezusa jest JEDNOŚĆ.
Nie tylko wymiar praktyczny
Robota idzie do przodu
PRAWDA O NAŚLADOWANIA BOGA, byśmy byli autentyczne,
Obraz Boga który jest jednością.
Bóg miłości, wykazujemy Jego miłość.
To co pociągało do nauki Dz - wszystko mieli wspólne.
Już na początku były spory aż do dzisiaj by była jedność.
Owocem tych sporów jest Hymn o Miłości, co to są charyzmaty i ciało...
Działanie diabelskie, by nas kompletnie poróżnić.
Św. Augustyn, trochę jesteśmy na to skazani na to opróżnienie by była autentyczność w tym ścieraniu w dążeniu do zbawienia.
Starło się w jedność.
Pycha jest podstawą, która niszczy.
Kartuzi, wielka cisza
Wywiad staruszek - najtrudniej zapomnieć o sobie. Lekki obowiązek, zostać przeorem.
Pycha - miłość odkleiła się od rozumu.
Jest jak wirus który ciągle się mutuje.
ZAZDROŚĆ
Już w raju.
Smutek z powodu grzechu
Smutek z powodu czyjegoś sukcesu
Zazwyczaj to na smutku się nie kończy, bo pojawia się krytyka by pomniejszać czyjeś dobro.

INDYWIDUALIZM
Jak autyzm w którym odcina się człowiek od innych.
Myśleć myśleniem wspólnym.
Teraz wśród młodych ludzi jest moja ją. Jeśli dobro innych mieści się w tym to ok, a jeśli nie to świat, Kościół musi się nagiąć do mnie.

Jakie środki

Nie budowanie wspólnoty najpierw o ludzkie relacje.
Poczucie każdego z nas że jest sługą komunii.
Jak Jezus który służył komunii.

Brat Roger nie chciał by go nazywali jakimś przełożonym ale sługą komunii.
Jezus daje nam swoją krew by pojednać.
Mojżesz krew baranka.

Przegrywamy gdy nie jesteśmy jednością.

NABOŻEŃSTWO POKUTNE
Kapłan przyjmujący Sakrament

Dz św. Faustyny - często się spowiadała. Pytała Jezusa czy to nie za często się spowiada - PRZYCHODŹ DO MNIE, BO MAM UPODOBANIE W PRZEBACZANIU.
By grzech razem z Nim umarł na krzyżu. To jest Jego misją.
Grzech nas czyni niezdolnymi do komunii.
Systematyczna spowiedź.
Kierownictwo duchowe.
Choroby sumienia, że już czegoś nie nazywamy grzechem. Połykamy wielbłąda...
Żal za grzechy.
Co zrobisz, z czego się poprawisz.
Jak zadość uczynić?
Duch święty i my postanowiliśmy - jak w Dz.

wiadomość z komórki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Błogosławiona Krew Jezusowa!
-dziękuję za komentarz