czwartek, 8 września 2011

Urodziny Maryi


Wcielenie Słowa, Maryja staje się przybytkiem Boga na ziemi

Ofiaruje Jezusowi życie, krew, czas, siebie

Wychowuje, wspiera, cierpi (Siedem boleści Matki Bożej)
1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)

Bliskość Maryi i Kościoła, Matka Bolesna, Niewiasta Nowego Przymierza otrzymuje w Janie, ap. nowe dzieci

Kasper i Maryja,
kwiaty fizyczne i duchowe

W dzień Niepokalanego Poczęcia NMP powstaje Bractwo Przenajdroższej Krwi
Albertini, relikwie, działalność charytatywna, kult

W dzień Wniebowziecia NMP powstaje Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa,
które otrzymuje za opiekunkę NMP Wspomożycielkę Wiernych w święto której gromadzimy się w Częstochowie jako duchowa rodzina Krwi Chrystusa pod szczególną opieką Matki.

Jaki mam prezent urodzinowy dla Maryi,
kwiaty, a może coś innego?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Błogosławiona Krew Jezusowa!
-dziękuję za komentarz