niedziela, 1 marca 2009

Noe Woda Pustynia Manna - dać siebie

Noe
Woda
Pustynia
Manna - dać siebie spotkać się ze sobą nie uciekać
- uczy zaufania Bogu, samemu widze jakie mam granicę jaki jestem kruchy
'natchnienia, deska na zatoce Puckiej
-mogę ostatecznie dać siebie

1 komentarz:

Błogosławiona Krew Jezusowa!
-dziękuję za komentarz