środa, 3 lipca 2013

Apel Jasnogórski

Maryjo Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi stajemy przed Twoim świętym Obliczem w pierwszych dniach lipca. Miesiąca, który wg tradycji Kościoła jest poświęcony szczególnemu kultowi Najdroższej Krwi Naszego Pana, a Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Ta tradycja jest pielęgnowana w zgromadzeniach i ruchach katolickich, których założyciele byli zainspirowani tą szczgólną duchowością.
Dziękujemy Tobie Matko za pierwszych Apostołów Krwi Chrystusa: czcigodnego ks. bpa Franciszka Albertiniego, Świętych: Kaspra del Bufalo i Marię De Mattias, Sługę Bożego ks. Jana Merliniego, i rzeszę tych wszystkich, którzy w dzisiejszym świecie niosą Orędzie Przenajdroższej, Odkupieńczej Krwi Chrystusa.
Jezus w dzisiejsze święto Apostoła Tomasza każe nam patrzeć i dotykać wraz z Apostołem ran Pana: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym".
Św. Grzegorz, papież powiedział nam, że Pan leczy tutaj też naszą ranę niedowiarstwa.
Tak wiele jest w nas ran, które może uzdrowić Krew Zmartwychwstałego Pana; rany zdrady, obmowy, po śmierci ukochanych osób....
Maryjo Adorujemy Przenajdroższą Krew, którą Ty dałaś Twojemu Synowi, którą On przelał na odkupienie świata całego.
Jesteśmy Matko, przy Twoim Synu, by nieść orędzie Jego oczyszczającej Krwi tym wszystkim, którzy przez grzech zapomnieli o swojej godności, godności dzieci Bożych, ale błogosławieni ci, którzy opłukali swe szaty i w Krwi Baranka je wybielili.
Sakramenty Święte, które otrzymaliśmy Matko od Twojego Syna są dla nas uzdrowieniem oraz umocnieniem, by szata naszej duszy była czysta, by nasze świadectwo chrześcijańskie było prawdziwe, by Kościół zrodzony z przebitego Serca Pana, z którego wypłynęła Krew i woda czerpał zawsze obficie z tego świętego źródła łask.
Maryjo bądź Wspomożycielką tych wszyskich, wobec których gwałt dzisiejszych Kainów odbiera życie niewinnym Ablom, w bratobójczej, często nierównej walce wobec istot bezbronnych, starych, wykluczanych ze społeczeństwa, których system ekonomiczny uczynił bezrobotnymi.
Niech krzyk bólu cierpiącej ludzkości będzie ukojony przy Twoim Matczynym sercu.
Prosimy o ochronę Przenajdoższej Krwi i Twoją opiekę Maryjo dla Ojca św. Franciszka, dla naszej Ojczyzny, Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, które za kilka dni w Rzymie rozpocznie Zebranie Generalne, odpowiadając na wołanie Krwi Chrystusa w dzisiejszym świecie.
Maryjo Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi, módl się za nami!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Błogosławiona Krew Jezusowa!
-dziękuję za komentarz