niedziela, 29 stycznia 2012

IV niedziela zwykła

(Pwt 18,15-20) Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał...

(Ps 95,1-2.6-9) REFREN:Refren: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: „Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”

(1 Kor 7,32-35) Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki...

(Mk 1,21-28) W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

OCZEKIWANIE NA PROROKA
- Bóg powołuje i daje wskazówki jak rozeznawać prawdziwego proroka: proroctwa się wypełniają, Bóg wymaga posłuszeństwa słowo, które wypowiada.
- Jezus Jest oczekiwanym i On Jest Objawieniem Ojca, Słowem sprawczym.

WYZWOLENIE
- Przyszedłeś nas zgubić - Milcz i wyjdź z niego

Modlitwa o wyzwolenie

POSTAWA
- Jak w dzisiejszym psalmie - Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.
- Oraz u św. Pawła - Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień// - droga małżeńska. Droga do świętości. Być szczęśliwym.
- lista utrapień - zbędnych rzeczy i spraw z których Jezus może wyzwolić...

POWOŁANIE
2 lutego - święto Ofiarowania Pańskiego - 16 Dzień Życia Konsekrowanego
- moje doświadczenie
- zakony czynne, klauzurowe, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, Instytuty świeckie

św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Pod wpływem tego doświadczenia zaczęła szukać zrozumienia samej siebie, swoich pragnień i sensu własnego istnienia: „Otwarłam listy świętego Pawła, aby znaleźć jakąś odpowiedź. Przypadkowo wzrok mój padł na dwunasty i trzynasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Przeczytałam najpierw, że nie wszyscy mogą być apostołami, nie wszyscy prorokami, nie wszyscy nauczycielami, oraz że Kościół składa się z różnych członków (...)
Gdy zastanawiałam się nad mistycznym ciałem Kościoła, nie odnajdywałam siebie w żadnym spośród opisanych przez Pawła członków, albo raczej pragnęłam się odnaleźć we wszystkich. I oto miłość ukazała się jako istota mojego powołania. Zrozumiałam, że jeśli Kościół jest ciałem złożonym z wielu członków, to nie brak w nim członka najbardziej szlachetnego i koniecznego; zrozumiałam, że Kościół ma Serce i ze to płonie miłością, że jedynie Miłość pobudza członki Kościoła do działania i gdyby przypadkiem zabrakło Miłości, Apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, Męczennicy nie chcieliby przelewać krwi swojej... Zrozumiałam, że miłość zamyka w sobie wszystkie powołania, ze miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca... jednym słowem — jest wieczna!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Błogosławiona Krew Jezusowa!
-dziękuję za komentarz